Woord vooraf

Woord vooraf

In de aanloop naar de publicatie van Brieven en Correspondenten rond 1900 verscheen van half februari tot eind november 2016 de blog Opgravingen. In die periode publiceerden zeven gastbloggers en ikzelf twintig blogposts, waarin we alvast enkele schatten uit de editie aan het licht brachten.

De afleveringen van Opgravingen zijn qua onderwerp zeer gevarieerd, maar tezamen geven ze in hun verscheidenheid een indruk van de focus, de inhoud en de gebruiksmogelijkheden van de editie.
Thema’s als vernieuwing, het verzet daartegen en de wisselwerking tussen de verschillende culturele, intellectuele en maatschappelijke domeinen worden geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden, soms zelfs binnen één blogpost. Ook de zoek- en selectiemogelijkheden van de uitgave komen aan bod, evenals methodologische aspecten van dit editietype.

Mijn gastbloggers (Peter Boot, Pieter Huijgens, Rob van de Schoor, Bart Slijper, Fabian Stolk, Dita van Wieren en Ester Wouthuysen) en de vormgever van de blog (Milo van de Pol) dank ik voor hun inspirerende bijdragen.

Annemarie Kets